nmap

Mjet rrjetit të eksplorimit dhe të sigurisë / port scanner

kopje
30
3
nmap -A -T4 scanme.nmap.org playground

detajet |

Opcionet:

  • nmap -Tnmap
    -T <0-5>: Koha Set template (të larta është më i shpejtë)
  • nmap -Anmap
    -A: Mundëson zbulimin OS dhe zbulimin Versionin, skanim Script dhe traceroute