nmap

Mjet rrjetit të eksplorimit dhe të sigurisë / port scanner

kopje
14
1
nmap -v scanme.nmap.org

detajet |

Opcionet:

  • nmap -vnmap
    -V: llafazanëri Rritja e nivelit të (të përdorin dy ose më shumë për efekt të madh)