nmap

Mjet rrjetit të eksplorimit dhe të sigurisë / port scanner

kopje
39
2
nmap -v -sP 192.168.0.0/16 10.0.0.0/8

detajet |

Opcionet:

  • nmap -sPnmap
    -PS: Ping Scan - shkoj më tej se përcaktimin nëse host është në linjë
  • nmap -vnmap
    -V: llafazanëri Rritja e nivelit të (të përdorin dy ose më shumë për efekt të madh)