nmap

Mjet rrjetit të eksplorimit dhe të sigurisë / port scanner

kopje
80
12
nmap -v -A scanme.nmap.org

detajet |

Opcionet:

  • nmap -vnmap
    -V: llafazanëri Rritja e nivelit të (të përdorin dy ose më shumë për efekt të madh)
  • nmap -Anmap
    -A: Mundëson zbulimin OS dhe zbulimin Versionin, skanim Script dhe traceroute