nm-tool

shërbimeve të raportojnë gjendjen NetworkManager dhe pajisje

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL