nl_langinfo

Gjuha pyetje dhe informacion locale

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL