ngettext

përkthejnë mesazhin dhe zgjidhni formën e shumësit

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL