netstat

Printo lidhjet e rrjetit, tavolina kurs, statistikat interface, lidhjet marr pjesë në maskaradë, dhe anëtarësimet multicast

kopje
32
4
netstat -a

detajet |

kopje
26
4
netstat -an |grep :80 |wc -l

detajet |

kopje
8
1
netstat -rn

detajet |

kopje
15
0
netstat -s -p tcp

detajet |

kopje
12
3
netstat -l

detajet |

kopje
19
3
netstat -natp

detajet |

kopje
10
3
netstat -s -p udp

detajet |

kopje
10
3
netstat -r

detajet |

kopje
10
1
netstat -s

detajet |

kopje
9
1
netstat -o 4

detajet |

kopje
11
3
netstat -e

detajet |

kopje
4
0
netstat -i

burim | detajet |

kopje
3
0
netstat -r

burim | detajet |