netlink

Komunikimi në mes të kernel dhe userspace (AF_NETLINK)

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL