ndiff

Utility për të krahasuar rezultatet e Nmap Scans

kopje
1
0
ndiff -v scanme-1.xml scanme-2.xml

burim | detajet |

Opcionet: