ncat

Lidh dhe përcjellëse bazat

kopje
1
0
ncat -l 8080

burim | detajet |

Opcionet: