ncat

Lidh dhe përcjellëse bazat

kopje
1
0
ncat --exec "/bin/bash" -l 8081

burim | detajet |

Opcionet: