mysqld_multi

menaxhuar të shumta MySQL servers

kopje
14
0
mysqld_multi start 17

burim | detajet |

kopje
12
0
mysqld_multi stop 8,10-13

burim | detajet |

kopje
6
0
mysqld_multi --example

burim | detajet |