mysqlcheck

një tavolinë të mirëmbajtjes program

kopje
20
0
mysqlcheck [options] --databases db_name ...

burim | detajet |

kopje
10
0
mysqlcheck [options] db_name [tbl_name ...]

burim | detajet |

kopje
2
0
mysqlcheck [options] --all-databases

burim | detajet |

kopje
0
0
mysqlcheck test t

burim | detajet |