mysqladmin

klientit për administrimin e një server MySQL

kopje
6
0
mysqladmin password

burim | detajet |

kopje
2
0
mysqladmin proc stat

burim | detajet |

kopje
1
0
mysqladmin shutdown

burim | detajet |

kopje
0
0
mysqladmin flush-privileges

burim | detajet |

kopje
0
0
mysqladmin password "my new password"

burim | detajet |

kopje
0
0
mysqladmin status

burim | detajet |