mysqlaccess

klientit për të kontrolluar privilegje qasje

kopje
8
0
mysqlaccess [host_name [user_name [db_name]]] [options]

burim | detajet |