mysql_tzinfo_to_sql

ngarkesës tabelat e zonës së kohës

   TRUNCATE TABLE time_zone;
TRUNCATE TABLE time_zone_name;
TRUNCATE TABLE time_zone_transition;
TRUNCATE TABLE time_zone_transition_type;