mysql_tzinfo_to_sql

ngarkesës tabelat e zonës së kohës

kopje
5
0
mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -u root mysql

burim | detajet |