mysql_tzinfo_to_sql

ngarkesës tabelat e zonës së kohës

kopje
0
0
mysql_tzinfo_to_sql --leap tz_file | mysql -u root mysql

burim | detajet |