mysql_tzinfo_to_sql

ngarkesës tabelat e zonës së kohës

kopje
1
0
mysql_tzinfo_to_sql tz_file tz_name

burim | detajet |