mysql_tzinfo_to_sql

ngarkesës tabelat e zonës së kohës

kopje
2
0
mysql_tzinfo_to_sql tz_file tz_name | mysql -u root mysql

burim | detajet |