mysql_tzinfo_to_sql

ngarkesës tabelat e zonës së kohës

kopje
5
0
mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -u root mysql

burim | detajet |

kopje
2
0
mysql_tzinfo_to_sql tz_file tz_name | mysql -u root mysql

burim | detajet |

kopje
0
0
mysql_tzinfo_to_sql --leap tz_file | mysql -u root mysql

burim | detajet |

kopje
1
0
mysql_tzinfo_to_sql tz_dir

burim | detajet |

kopje
1
0
mysql_tzinfo_to_sql tz_file tz_name

burim | detajet |

kopje
0
0
mysql_tzinfo_to_sql --leap tz_file

burim | detajet |