mysql_tableinfo

krijon dhe populates tavolina informacione me prodhimin e të dhënave SHOW, TABELAT SHOW (ose TABELA treguar statusin), SHOW KOLONAT dhe INDEKSI SHOW. Ky është version 1.1.

kopje
0
0
mysql_tableinfo [OPTIONS] database_to_write [database_like_wild] [table_like_wild]

burim | detajet |

kopje
0
0
mysql_tableinfo info this_db

burim | detajet |

kopje
0
0
mysql_tableinfo info --col --idx --table-status

burim | detajet |

kopje
0
0
mysql_tableinfo info --clear-only

burim | detajet |

kopje
0
0
mysql_tableinfo info %a% b%

burim | detajet |