mysql_setpermission

leje vendosur interaktive në tabelat grant

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL