mysql_secure_installation

të përmirësuar sigurinë MySQL instalimit

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL