mysql_fix_privilege_tables

përmirësuar sistemin tavolina MySQL

kopje
2
0
mysql_fix_privilege_tables --password=root_password

burim | detajet |

kopje
0
0
mysql_fix_privilege_tables --password=root_password

burim | detajet |