mount

mali një filesystem

kopje
0
0
mount --make-rshared mountpoint

burim | detajet |