mono

Gjenerator ECMA-CLI mono e amtare kodin (Just-in-Time dhe përpara-e-Time)

kopje
0
0
mono --trace=T:System.String,-M:System.String:Concat

burim | detajet |

Opcionet:

  • mono --trace
    - Gjurmë [= expr] Enable ndjekjen, përdorimi - help-gjurmë për detaje