mono

Gjenerator ECMA-CLI mono e amtare kodin (Just-in-Time dhe përpara-e-Time)

kopje
0
0
mono --runtime=v2.0.50727 program.exe

burim | detajet |

Opcionet:

  • mono --runtime
    - Runtime = VERSION Përdor Runtime VERSION, në vend të sasisë