mono

Gjenerator ECMA-CLI mono e amtare kodin (Just-in-Time dhe përpara-e-Time)

kopje
0
0
mono --profile=cov:demo demo.exe

burim | detajet |

Opcionet:

  • mono --profile
    - Profili i [= Profiler] Shkon në profilizimin mode me modulin e Profiler caktuar