mono

Gjenerator ECMA-CLI mono e amtare kodin (Just-in-Time dhe përpara-e-Time)

kopje
0
0
MONO_LOG_LEVEL="debug" MONO_LOG_MASK="dll" mono glue.exe

burim | detajet |