modinfo

Programi për të treguar informacion në lidhje me një modul të kernel Linux

kopje
5
0
modinfo -h

burim | detajet |

kopje
3
0
modinfo -V

burim | detajet |