mktemp

të bëjë një filename veçantë të përkohshëm

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL