mkswap

ngritur një zonë Linux swap

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL