mknodat

të krijuar një të afërm të veçantë apo e zakonshme skedar tek një përshkrues skedar directory

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL