mkinitramfs

nivelit të ulët mjet për të gjeneruar një imazh initramfs

kopje
23
0
mkinitramfs -k -o ~/tmp/initramfs-2.6.21-686 2.6.21-686

burim | detajet |

kopje
10
0
mkinitramfs -o ~/tmp/initramfs-$(uname -r)

burim | detajet |

kopje
5
0
sh -x mkinitramfs -o ~/tmp/initramfs-$(uname -r) 2> ~/tmp/log

burim | detajet |