mkfs.ext3

krijimin e një filesystem ext2/ext3/ext4

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL