mkfontscale

të krijuar një indeks të skedarëve font shkallëzuar për X

kopje
8
0
mkfontscale -b -s -l

burim | detajet |