mkfifo

të bëjë një file të veçantë FIFO (një tub i quajtur)

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL