mke2fs

krijimin e një filesystem ext2/ext3/ext4

kopje
5
0
mke2fs -O journal_dev

burim | detajet |