mkdir

të krijojë një directory

kopje
2
0
mkdir -p /foo/bar/

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

Opcionet: