mkdir

të krijojë një directory

kopje
3
0
mkdir foo

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |