mkdir

të krijojë një directory

kopje
3
0
mkdir foo

8 vite, 9 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
2
0
mkdir -p /foo/bar/

8 vite, 9 muaj ago john2 0 | detajet |