mem

sistemin e kujtesës, kernel kujtesës dhe të sistemit të porteve

kopje
0
0
chown root:kmem /dev/kmem

burim | detajet |

kopje
0
0
mknod -m 640 /dev/kmem c 1 2

burim | detajet |

kopje
0
0
chown root:mem /dev/port

burim | detajet |

kopje
0
0
chown root:kmem /dev/mem

burim | detajet |

kopje
0
0
mknod -m 660 /dev/mem c 1 1

burim | detajet |