mc-tool

manipuluar llogari misionin e kontrollit nga vija e komandës

kopje
11
0
mc-tool add

burim | detajet |

kopje
3
0
mc-tool auto-presence

burim | detajet |

kopje
4
0
mc-tool list

burim | detajet |

kopje
7
0
mc-tool update

burim | detajet |

kopje
1
0
mc-tool display

burim | detajet |

kopje
1
0
mc-tool show

burim | detajet |

kopje
0
0
mc-tool auto-connect

burim | detajet |

kopje
0
0
mc-tool disable

burim | detajet |

kopje
0
0
mc-tool enable

burim | detajet |

kopje
0
0
mc-tool get

burim | detajet |

kopje
0
0
mc-tool icon

burim | detajet |

kopje
0
0
mc-tool nick

burim | detajet |

kopje
0
0
mc-tool remove

burim | detajet |

kopje
0
0
mc-tool request

burim | detajet |

kopje
0
0
mc-tool service

burim | detajet |