mawk

model skanimit dhe përpunimin e tekstit gjuhën

kopje
0
0
mawk '{ print($1>100, $1>"100", $2>100, $2>"100") }'

burim | detajet |