mawk

model skanimit dhe përpunimin e tekstit gjuhën

kopje
1
0
mawk -f prog v=1 A t=hello B

burim | detajet |