man

macros në formatin faqet e njeriut

kopje
6
0
man -t alias | lpr -Pps

burim | detajet |

kopje
3
0
man -aw --no-subpages git diff

burim | detajet |

kopje
2
0
man --help

burim | detajet |

kopje
0
0
man -aw git diff

burim | detajet |