makedev

menaxhuar një numër pajisje

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL