make_method

Kthehet kodin Perl në një përshkrim XML të RPC:: XML:: Server

kopje
0
0
make_method --name=system.identification --helptext='System ID string'

burim | detajet |

Opcionet: